Plynové spotřebiče

Je Váš spotřebič typu B, nebo C?

 

spotřebič tybu B
  Spotřebiče kategorie B

Vzduch pro spalování odebírají z prostoru, kde jsou instalovány, a spaliny odvádějí kouřovodem a komínem   do venkovního prostoru. Typickými představiteli jsou plynové průtokové ohřívače nebo plynové kotle.

 

spotřebič typu C
   Spotřebiče kategorie C

Vzduch pro spalování odebírají z venkovního prostoru a spaliny odvádějí do venkovního prostoru.           Typickým představitelem jsou plynové kotle nebo podokenní topidla.

 

 

Porovnání podmínek při zřizování a provozu spotřebičů kategorie B a C je uvedeno v následujícím schématu:

 

     SPOTŘEBIČE KATEGORIE B

 • Prostorové požadavky
 • Přívod vzduchu do prostoru
 • Zákaz zařízení vytvářející podtlak
 • Zákaz odvodů do míst s komínovým efektem
 • Nutnost otvorů u podlahy
 • Velký vliv nečistot na bezpečnost provozu
 • Nutnost pravidelného servisu a čištění výměníku
 • Nutnost odvodu spalin vložkovaným komínem
 • Nutnost prohlídek komínu
 • Nejčastější zdroj otrav včetně smrtelných
       SPOTŘEBIČE KATEGORIE C

 • Vyústění odvodu spalin bez obtěžujícího vlivu na okolí
 • Přívodní potrubí pro spalovací vzduch
 • Bez rizika otrav

 

 

Výše uvedené je výňatek z článku autora Ing. Jiřího Buchty, CSc. publikovaného na stránkách tzb-info.

Kancelář:
Kamenická 653/50
170 00 Praha 7

Pro objednávku technika volejte kancelář.

Telefon:
Mobilní telefon: 733 579 826
Pevná linka: 233 379 938

E-mail : info@seplyko.cz

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 8:00 - 16:30

Aktuality

Jakou značku kotle si vybrat ?

8. 8. 2019

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domova je plynový kotel.  Určitě je potřeba, aby byl kotel bezporuchový, optimálně výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle pro domácí použití hraje rozhodující roli stanovení způsobu ohřevu teplé užitkové vody a s tím příslušný […]

Proč mít kondenzační kotel ?

5. 2. 2017

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory až 20 až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody). Při znalosti průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za kondenzační kotel je 99,9% případů rekonstruovat […]