Plynové spotřebiče

Je Váš spotřebič typu B, nebo C?

 

spotřebič tybu B
  Spotřebiče kategorie B

Vzduch pro spalování odebírají z prostoru, kde jsou instalovány, a spaliny odvádějí kouřovodem a komínem   do venkovního prostoru. Typickými představiteli jsou plynové průtokové ohřívače nebo plynové kotle.

 

spotřebič typu C
   Spotřebiče kategorie C

Vzduch pro spalování odebírají z venkovního prostoru a spaliny odvádějí do venkovního prostoru.           Typickým představitelem jsou plynové kotle nebo podokenní topidla.

 

 

Porovnání podmínek při zřizování a provozu spotřebičů kategorie B a C je uvedeno v následujícím schématu:

 

     SPOTŘEBIČE KATEGORIE B

 • Prostorové požadavky
 • Přívod vzduchu do prostoru
 • Zákaz zařízení vytvářející podtlak
 • Zákaz odvodů do míst s komínovým efektem
 • Nutnost otvorů u podlahy
 • Velký vliv nečistot na bezpečnost provozu
 • Nutnost pravidelného servisu a čištění výměníku
 • Nutnost odvodu spalin vložkovaným komínem
 • Nutnost prohlídek komínu
 • Nejčastější zdroj otrav včetně smrtelných
       SPOTŘEBIČE KATEGORIE C

 • Vyústění odvodu spalin bez obtěžujícího vlivu na okolí
 • Přívodní potrubí pro spalovací vzduch
 • Bez rizika otrav

 

 

Výše uvedené je výňatek z článku autora Ing. Jiřího Buchty, CSc. publikovaného na stránkách tzb-info.

Kancelář:
Kamenická 653/50
170 00 Praha 7

Pro objednávku technika prosím volejte pevnou linku.

Telefon:
Pevná linka: 233 379 938
Mobilní telefon: 733 579 826

E-mail : info@seplyko.cz

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 8:00 - 16:30

Aktuality

Dotace na výměnu plynových kotlů

3.10.2018

Dotační program Čistá energie Praha 2018 je již uzavřen. Těšíme se opět na příští rok.

Jakou značku kotle si vybrat ?

8.8.2017

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domova je plynový kotel.  Určitě je potřeba, aby byl kotel bezporuchový, optimálně výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle hraje rozhodující roli stanovení výkonu plynového kotle vs. tepelná ztráta objektu, způsob přípravy teplé užitkové vody, způsob a délka odvodu spalin a přívodu vzduchu a v neposlední řadě i vizáži a osobních preferencích. Kombinace všech těchto faktorů je složitým rozhodujícím procesem, na který nelze dát jednoznačný návod. Proto při výběru nového kotle doporučujeme osobní konzultaci v místě instalace.

Proč mít kondenzační kotel ?

5.2.2017

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory až 20 až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody). Při znalosti  průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za  kondenzační kotel je 99,9% případů rekonstruovat i spalinovou cestu. Při výměně kotle je tedy nutné počítat s náklady jak na kotel a instalaci, tak i nový “komín”.