Revize plynových kotlů Praha

Pojem revize je používán u provozovaných zařízení pro úkony, prováděné v rámci prevence úrazů a nehod, tedy zajišťující bezpečnost osob a technických zařízení na základě zákonných požadavků. Revize OPZ (odběrného plynového zařízení) jsou výchozí, nebo provozní. Provozní revize se dělají v tříleté lhůtě. V letech, kdy se neprovádí „revize“, je provedena „kontrola“.

Právní rámec pro provádění kontrol a revizí stanovuje vyhláška  č. 85/1978 Sb.. Zde v § 1 odst. (2) se říká: „Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti práce.“ V odst. (3) je pak definováno: „Za zařízení uvedená v odstavci (2) se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.“ I když se vyhláška nevztahuje na zařízení, která „jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení“, přesto doporučujeme provádět revize a kontroly i na těchto plynových zařízeních.

Výchozí revize by měla být provedena při stavbě plynovodu, nebo instalaci plynového spotřebiče dodavatelem. Proto jsou dále zmiňovány jen revize provozní.

K revizi je potřeba doložit následující podklady:

  • výchozí revizi
  • poslední provozní revizi (pokud již byla prováděna)
  • zprávu o kontrole plynových spotřebičů (provádí servisní technik vyškolený výrobcem zařízení)
  • zprávu o kontrole spalinové cesty (provádí kominík)
  • u rozsáhlejších systémů schéma plynovodu

 

Kancelář:
Kamenická 653/50
170 00 Praha 7

Pro objednávku technika volejte kancelář.

Telefon:
Mobilní telefon: 733 579 826
Pevná linka: 233 379 938

E-mail : info@seplyko.cz

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 8:00 - 16:30

Aktuality

Jakou značku kotle si vybrat ?

8. 8. 2019

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domova je plynový kotel.  Určitě je potřeba, aby byl kotel bezporuchový, optimálně výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle pro domácí použití hraje rozhodující roli stanovení způsobu ohřevu teplé užitkové vody a s tím příslušný […]

Proč mít kondenzační kotel ?

5. 2. 2017

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory až 20 až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody). Při znalosti průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za kondenzační kotel je 99,9% případů rekonstruovat […]