Uvedení plynového kotle do provozu

Uvedení do provozu je souhrn úkonů, které provádí výrobcem proškolený servis, za účelem kontroly správnosti zapojení a podmínek pro provoz kotle. Uvedení plynového kotle do provozu autorizovaným servisem, je podmínkou pro uznání záruky na výrobek.

Uvádíme do provozu plynové spotřebiče těchto značek:
Vaillant – Protherm – Junkers – Buderus – Viessmann – Baxi – Thermona

Co uvedení plynového kotle do provozu zahrnuje?

 • Posouzení místnosti, kde je spotřebič instalován (dostatečná kubatura, přísun vzduchu atd.)
 • Kontrola elektrického připojení
 • Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu
 • Kontrola těsnosti všech plynových dílů v kotli
 • Seřízení a nastavení spotřebiče na potřebný výkon
 • Zkouška bezpečnostních prvků
 • Zapojení prostorového/ekvitermního termostatu
 • Vyplnění a potvrzení záručního listu
 • Předání uvedeného spotřebiče včetně zaškolení obsluhy

Pro uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • záruční list
 • zprávu o revizi plynového zařízení (v případě nového plynovodu/ změny delší než 3m)
 • zprávu o revizi spalinových cest provedenou po montáži nového spotřebiče (nelze uvést do provozu nový spotřebič se „starým“ komínem bez nové revize spalinové cesty!)
 • zprávu o revizi elektro (pro elektrokotle)

Pro správný, bezpečný a dlouhodobě bezproblémový provoz plynového kotle je třeba dodržet technické podmínky dané výrobcem, platné normy a technické náležitosti otopných systémů. Proto se již před nákupem plynového kotle neváhejte obrátit na profesionály, kteří mají s instalací, uváděním do provozu a servisem plynových spotřebičů dlouhodobé zkušenosti.

Kancelář:
Kamenická 653/50
170 00 Praha 7

Pro objednávku technika volejte kancelář.

Telefon:
Mobilní telefon: 733 579 826
Pevná linka: 233 379 938

E-mail : info@seplyko.cz

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 8:00 - 16:30

Aktuality

Jakou značku kotle si vybrat ?

8. 8. 2019

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domova je plynový kotel.  Určitě je potřeba, aby byl kotel bezporuchový, optimálně výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle pro domácí použití hraje rozhodující roli stanovení způsobu ohřevu teplé užitkové vody a s tím příslušný […]

Proč mít kondenzační kotel ?

5. 2. 2017

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory až 20 až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody). Při znalosti průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za kondenzační kotel je 99,9% případů rekonstruovat […]