Uvedení plynového kotle do provozu

Uvedení do provozu je souhrn úkonů, které provádí výrobcem proškolený servis, za účelem kontroly správnosti zapojení a podmínek pro provoz kotle. Uvedení plynového kotle do provozu autorizovaným servisem, je podmínkou pro uznání záruky na výrobek.

Uvádíme do provozu plynové spotřebiče těchto značek:
Vaillant – Protherm – Junkers – Buderus – Viessmann – Baxi – Thermona

 

Co uvedení plynového kotle do provozu zahrnuje?

 • Posouzení místnosti, kde je spotřebič instalován (dostatečná kubatura,přísun vzduchu atd.)
 • Kontrola elektrického připojení
 • Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu
 • Kontrola těsnosti všech plynových dílů v kotli
 • Seřízení a nastavení spotřebiče na potřebný výkon
 • Zkouška bezpečnostních prvků
 • Zapojení prostorového/ekvitermního termostatu
 • Vyplnění a potvrzení záručního listu
 • Předání uvedeného spotřebiče včetně zaškolení obsluhy

 

 

Pro uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • záruční list
 • zprávu o revizi plynového zařízení (v případě nového plynovodu/ změny delší než 3m)
 • zprávu o revizi spalinových cest provedenou po montáži nového spotřebiče (nelze uvést do provozu nový spotřebič se “starým” komínem bez nové revize spalinové cesty!)
 • zprávu o revizi elektro (pro elektrokotle)

 

 

Pro správný, bezpečný a dlouhodobě bezproblémový provoz plynového kotle je třeba dodržet technické podmínky dané výrobcem, platné normy a technické náležitosti otopných systémů. Proto se již před nákupem plynového kotle neváhejte obrátit na profesionály, kteří mají s instalací, uváděním do provozu a servisem plynových spotřebičů dlouhodobé zkušenosti.

Kancelář:
Kamenická 653/50
170 00 Praha 7

Pro objednávku technika prosím volejte pevnou linku.

Telefon:
Pevná linka: 233 379 938
Mobilní telefon: 733 579 826

E-mail : info@seplyko.cz

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 8:00 - 16:30

Aktuality

Servis během nouzového stavu – koronavirus

22.3.2020

Servisní činnost není pozastavena, provádíme jak havarijní opravy, tak běžnou údržbu. Prosím nechoďte do kanceláře, využijte kontaktů na dálku.

Jakou značku kotle si vybrat ?

8.8.2019

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domova je plynový kotel.  Určitě je potřeba, aby byl kotel bezporuchový, optimálně výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle pro domácí použití hraje rozhodující roli stanovení způsobu ohřevu teplé užitkové vody a s tím příslušný […]

Proč mít kondenzační kotel ?

5.2.2017

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory až 20 až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody). Při znalosti  průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za  kondenzační kotel je 99,9% případů rekonstruovat […]