Je můj spotřebič typu B nebo C?

Spotřebiče kategorie B

Vzduch pro spalování odebírají z prostoru, kde jsou instalovány, a spaliny odvádějí kouřovodem a komínem do venkovního prostoru. Typickými představiteli jsou plynové průtokové ohřívače nebo plynové kotle.

Spotřebiče kategorie C

Vzduch pro spalování odebírají z venkovního prostoru a spaliny odvádějí do venkovního prostoru. Typickým představitelem jsou plynové kotle nebo podokenní topidla.

Porovnání podmínek při zřizování a provozu spotřebičů kategorie B a C:

Spotřebiče kategorie B

 • Prostorové požadavky
 • Přívod vzduchu do prostoru
 • Zákaz zařízení vytvářející podtlak
 • Zákaz odvodů do míst s komínovým efektem
 • Nutnost otvorů u podlahy
 • Velký vliv nečistot na bezpečnost provozu
 • Nutnost pravidelného servisu a čištění výměníku
 • Nutnost odvodu spalin vložkovaným komínem
 • Nutnost prohlídek komínu
 • Nejčastější zdroj otrav včetně smrtelných

Spotřebiče kategorie C

 • Vyústění odvodu spalin bez obtěžujícího vlivu na okolí
 • Přívodní potrubí pro spalovací vzduch
 • Bez rizika otrav