Uvedení plynového kotle do provozu

Souhrn úkonů, které provádí výrobcem proškolený servis, za účelem kontroly správnosti zapojení a podmínek pro provoz kotle. Uvedení plynového kotle do provozu autorizovaným servisem, je podmínkou pro uznání záruky na výrobek.

Uvádíme do provozu plynové spotřebiče těchto značek:

Důležitost správné instalace kotle

Pro správný, bezpečný a dlouhodobě bezproblémový provoz plynového kotle je třeba dodržet technické podmínky dané výrobcem, platné normy a technické náležitosti topných systémů. Proto se již před nákupem plynového kotle neváhejte obrátit na naše profesionály, kteří mají s instalací, uváděním do provozu a servisem plynových spotřebičů dlouhodobé zkušenosti.

Co uvedení plynového kotle do provozu zahrnuje?

 • Posouzení místnosti, kde je spotřebič instalován (dostatečná kubatura, přísun vzduchu atd.)
 • Kontrola elektrického připojení
 • Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu
 • Kontrola těsnosti všech plynových dílů v kotli
 • Seřízení a nastavení spotřebiče na potřebný výkon
 • Zkouška bezpečnostních prvků
 • Zapojení prostorového/ekvitermního termostatu
 • Vyplnění a potvrzení záručního listu
 • Předání uvedeného spotřebiče včetně zaškolení obsluhy

Pro uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • Záruční list
 • Zprávu o revizi plynového zařízení (v případě nového plynovodu/ změny delší než 3m)
 • Zprávu o revizi spalinových cest provedenou po montáži nového spotřebiče (nelze uvést do provozu nový spotřebič se „starým“ komínem bez nové revize spalinové cesty!)
 • Zprávu o revizi elektro (pro elektrokotle)

Kontaktujte nás

Telefon: 733 579 826

WhatsApp: 733 579 826

info@seplyko.cz

Jméno a příjmení

Email

Telefon

Zpráva

Success

Váš formulář byl úspěšně odeslán!

Error

Váš formulář nebyl správně odeslán, zkontrolujte prosím výše uvedené údaje.