Proč mít kondenzační kotel?

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory 20% až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody).

Při znalosti průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za kondenzační kotel je v 99,9% případů třeba rekonstruovat i spalinovou cestu. Je tedy nutné počítat s náklady jak na kotel a instalaci, tak i na nový „komín“.